Bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể (lớp 11)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:03' 11-12-2011
Dung lượng: 759.3 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Bài
6
(Tiếp)
Thực hành
V. Luyện tập
Đọc bản vẽ hai hình chiếu
Vẽ hình chiếu thứ ba
Vẽ hình cắt
Vẽ hình chiếu trục đo
Chọn tỷ lệ và bố trí các hình
Các đề bài
Các đề bài
Gá lỗ tròn
Phần thẳng đứng có rãnh hình hộp chữ nhật
Phần nằm ngang có lỗ hình trụ tròn
Đọc bản vẽ hai hình chiếu và hình dung
ra vật thể
Gá có dạng hình chữ L nội tiếp trong
khối hình hộp chữ nhật
A4
Chọn và đặt khổ giấy
Vẽ hình chiếu thứ ba
Vẽ lại hình chiếu đứng và hình chiếu
bằng lên bản vẽ
Vẽ phân giác góc thứ tư
Vẽ mờ hình chiếu bằng nét mảnh
Kiểm tra lại và tô đậm hình chiếu
Tẩy các đường gióng và các nét thừa
Vẽ phân giác góc thứ tư
Vẽ các đường gióng và hoàn thành hình chiếu bằng nét mảnh
Kiểm tra lại và tô đậm hình chiếu
Tẩy các đường gióng và
các nét thừa
Vẽ hình cắt
Vẽ các nét gạch gạch thể hiện mặt
cắt
Xác định vị trí mặt phẳng cắt
Xóa các nét không được thể hiện trên
hình cắt và tô đậm các nét thuộc hình
cắt của vật thể
Ghi kích thước cho bản vẽ
Xác định vị trí mặt phẳng cắt
Tô đậm các nét thuộc hình
cắt của vật thể
Vẽ các nét gạch gạch thể
hiện mặt cắt
Ghi kích thước cho bản vẽ
Vẽ hình chiếu trục đo
Gắn các trục tọa độ lên hình chiếu
Xác định loại hình chiếu trục đo sẽ vẽ
Tẩy các đường nét phụ , tô đậm và hoàn thiện hình chiếu trục đo
Kẻ và ghi nội dung khung tên,kiểm tra lại và hoàn thành bản vẽ
Dựng trục toạ độ và vẽ hình chiếu trục
đo bằng nét mảnh
Gắn các trục tọa độ lên hình chiếu
Mô tả gá có dạng chữ L nội tiếp
trong hình hộp
Mô tả phần thẳng đứng của giá lỗ tròn
Mô tả phần nằm ngang của gá lỗ tròn
Phương pháp chiếu góc thứ nhất
hình chiếu cạnh
Mô tả cắt vật thể